نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/10 تا 1403/3/9


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  1,800 1,835 1,780 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  1,790 1,800 1,780 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  1,805 1,805 1,780 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  1,815 1,815 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  1,805 1,815 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/2]  1,810 1,815 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  1,810 1,810 1,770 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  1,880 1,880 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  1,785 1,905 1,770 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  1,825 1,825 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  1,830 1,830 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  1,835 1,840 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  1,840 1,850 1,830 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  1,850 1,860 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  1,845 1,860 1,845 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  1,865 1,895 1,845 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  1,895 1,915 1,865 1,895
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  1,895 1,915 1,895 1,915
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  1,885 1,915 1,885 1,915
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  1,895 1,915 1,885 1,915
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  1,900 1,925 1,895 1,895
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  1,885 1,925 1,885 1,925
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  1,895 1,925 1,880 1,885
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  1,895 1,925 1,885 1,925
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  1,900 1,925 1,895 1,925
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  1,900 1,935 1,900 1,925
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  1,935 1,945 1,900 1,925
TRY نرخ لیر ترکیه در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  1,905 1,965 1,905 1,945
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.