نمودار تغییرات نرخ ارز ربع سکه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/10 تا 1403/3/9


تاریخچه نرخ فروش ربع سکه (QuarterCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  14,950,000 15,100,000 14,900,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  14,800,000 14,950,000 14,600,000 14,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  14,900,000 14,900,000 14,700,000 14,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  14,900,000 14,900,000 14,800,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  15,000,000 15,000,000 14,800,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/2]  15,000,000 15,000,000 14,900,000 15,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  14,900,000 15,000,000 14,800,000 15,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  15,300,000 15,500,000 14,900,000 14,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  14,600,000 15,300,000 14,500,000 15,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  15,000,000 15,100,000 14,600,000 14,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  14,900,000 15,000,000 14,900,000 15,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  14,800,000 14,900,000 14,800,000 14,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  14,900,000 14,900,000 14,500,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  15,000,000 15,100,000 14,700,000 14,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  15,100,000 15,150,000 15,000,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  15,300,000 15,500,000 15,100,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  15,300,000 15,300,000 15,200,000 15,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  15,200,000 15,300,000 15,100,000 15,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  15,000,000 15,200,000 15,000,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  15,300,000 15,300,000 15,000,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  14,800,000 15,500,000 14,800,000 15,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  15,500,000 15,500,000 14,700,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  15,200,000 15,500,000 15,200,000 15,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  15,400,000 15,400,000 15,200,000 15,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  14,800,000 15,500,000 14,800,000 15,300,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.