نمودار تغییرات نرخ ارز منات آذربایجان در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش منات آذربایجان (AZN)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  29,100 29,100 28,950 29,040
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  29,050 29,250 29,050 29,060
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  29,500 29,500 28,880 29,060
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  29,200 29,500 28,860 28,880
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  29,200 29,300 29,050 29,200
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  29,200 29,300 29,000 29,140
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  29,250 29,390 29,150 29,180
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  29,350 29,390 29,200 29,390
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  29,250 29,550 29,250 29,350
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  29,500 29,500 29,250 29,390
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  29,250 29,600 28,650 29,390
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  29,200 29,300 29,090 29,230
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  29,200 29,400 28,300 29,170
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  29,300 29,300 29,200 29,220
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  29,350 29,400 29,190 29,300
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  29,300 29,350 29,150 29,190
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  29,250 29,350 29,090 29,190
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  29,150 29,250 29,100 29,190
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  29,200 29,300 29,100 29,190
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  29,200 29,350 29,160 29,200
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  29,100 29,300 29,060 29,230
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  28,950 29,100 28,800 29,060
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  28,950 28,950 28,400 28,840
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  28,750 29,200 28,750 28,840
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  29,000 29,200 28,700 28,880
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  28,700 29,050 27,850 28,860
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  28,850 29,500 28,700 28,840
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  28,750 28,950 28,750 28,930
AZN نرخ منات آذربایجان در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  28,500 28,930 28,500 28,790
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.