نمودار تغییرات نرخ ارز دلار نیوزلند در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/6 تا 1402/12/7


تاریخچه نرخ فروش دلار نیوزلند (NZD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  35,440 35,550 35,440 35,470
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  35,440 35,440 35,440 35,440
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  35,190 35,600 35,190 35,440
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  34,910 35,260 34,910 35,190
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  35,030 35,030 34,870 34,910
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  34,920 35,110 34,920 35,030
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  34,480 34,990 34,480 34,920
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  34,170 34,480 34,170 34,480
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  34,170 34,170 34,170 34,170
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  33,760 34,170 33,760 34,170
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  33,600 33,760 33,600 33,760
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  33,830 33,880 33,490 33,600
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  33,720 34,020 33,720 33,830
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  33,720 33,720 33,720 33,720
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  34,000 34,000 33,720 33,720
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  34,000 34,000 34,000 34,000
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  34,000 34,000 34,000 34,000
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  33,600 34,050 33,600 34,000
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  33,350 33,720 33,350 33,600
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  33,440 33,490 33,070 33,350
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  34,200 34,200 34,200 34,200
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  35,270 35,270 34,200 34,200
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  35,270 35,270 35,270 35,270
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  35,920 35,920 35,270 35,270
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  35,600 35,970 35,570 35,920
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  35,600 35,600 35,600 35,600
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  34,110 35,700 34,110 35,600
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  34,390 34,390 34,070 34,110
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  34,100 34,390 34,100 34,390
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.