نمودار تغییرات نرخ ارز دلار نیوزلند در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/11 تا 1401/11/12


تاریخچه نرخ فروش دلار نیوزلند (NZD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  29,115 29,115 28,905 28,905
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  28,455 29,115 28,455 29,115
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  28,885 28,885 28,455 28,455
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  28,885 28,885 28,885 28,885
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  28,285 28,955 28,285 28,885
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  28,355 28,475 27,975 28,285
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  29,075 29,135 28,305 28,355
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  29,115 29,195 28,845 29,075
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  29,035 29,395 29,035 29,115
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  27,345 29,035 27,345 29,035
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  27,345 27,345 27,345 27,345
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  27,915 27,915 27,315 27,345
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  26,965 27,915 26,965 27,915
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  26,285 26,965 26,285 26,965
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  26,185 26,285 26,145 26,285
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  26,155 26,195 26,105 26,185
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  26,210 26,210 26,055 26,155
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  26,210 26,210 26,210 26,210
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  26,100 26,210 26,100 26,210
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  25,980 26,100 25,960 26,100
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  26,040 26,210 25,930 25,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  26,080 26,150 25,810 26,040
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  26,250 26,590 25,940 26,080
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  25,140 26,260 25,140 26,250
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  25,140 25,140 25,140 25,140
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  25,020 25,240 25,020 25,140
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  24,830 25,360 24,830 25,020
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  25,860 25,860 24,770 24,830
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  26,150 26,150 25,860 25,860
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.